Close

11. 4. 2017

Auto v polopřevodu

Polopřevod rovná se vyřazení z registru

Pokud máte auto v současné době (srpen 2015) v polopřevodu, znamená to jediné: Váš automobil již nelze dále oficiálně provozovat. Byl vyřazen z centrálního registru vozidel a již nepůjde přihlásit. Většina aut, která jsou v polopřevodu pravděpodobně fakticky již neexistují a při životě je držela jen těžkopádná administrativa, která nedovolovala auto jednoduše vyřadit. Stát vyžadoval důkazy o ekologické likvidaci a nezajímalo ho, že z auta již dávno na světě není ani šroubek. S tím je nyní konec a registr vozidel bude očištěn od tohoto plevele. Karta se obrátila a stát chce udělat v registru pořádek, i za cenu neekologických konců některých ještě existujících vraků.

Auto v polopřevodu

Co je to vlastně polopřevod? Polopřevod znamená, že auto je v technickém průkazu odhlášeno na konkrétní osobu nebo firmu, ale současně na tuto osobu nebo firmu není řádně přihlášeno, viz obrázek. Pokud máte poslední úřední záznam v polopřevodu, šance na uvedení vozidla do provozu je nulová.

poloprevod

Pokud vypadá váš velký technický průkaz takto, je lepší navštívit autopůjčovnu v Praze, než jezdit s tímto automobilem.

Co s autem v polopřevodu

Auto v polopřevodu můžete nechat ekologicky zlikvidovat nebo prodat na náhradní díly. S největší pravděpodobností po vás nikdo nebude vyžadovat potvrzení o ekologické likvidaci, jak tomu bylo dříve, pokud jste chtěli vozidlo vyřadit z evidence. Na druhou stranu z morálního hlediska, byste tak měli učinit, a pokud budete chtít auto zlikvidovat, je vhodné kontaktovat firmu, která se ekologickou likvidací zabývá. Pokud máte auto v polopřevodu a již neexistuje, nemusíte dělat nic. Úředníci ho z registru za vás vymažou. Výmazem auta automaticky končí platnost povinného ručení a na to by si měli dát pozor někteří koumáci.

Značky mám, povinné ručení také, tak jezdím

Omyl!!! Auto v polopřevodu samozřejmě může mít „platnou technickou“ i zaplacené povinné ručení. Mohlo by se zdát, že to stačí k tomu, aby se s ním dalo dále jezdit i po 30. 6. 2015, kdy bylo toto vozidlo z evidence vyřazeno. Jezdit s takovým autem je ovšem velký hazard. Povinné ručení se stává neplatné dnem vyřazení vozidla z registru. To samé platí o technické kontrole. Nemůže platit, pokud auto není v evidenci. Jezdit můžete, s čím chcete, problém ovšem nastane v případě, kdy způsobíte vozidlem škodu. V tu chvíli vám pojišťovna sdělí, že sice máte zaplaceno povinné ručení, ale je neplatné. Vše, co jste zničil, tak zaplatíte ze svojí kapsy. K tomu se přidá ještě nějaká ta sankce od Policie za řízení vozidla, které nemá na silnici co dělat. Autopůjčovna Praha

Auto v depozitu

Depozit neboli dočasné vyřazení z provozu se nově od 1. 1. 2015 jmenuje vyřazení z provozu. Musí se odevzdat značky, velký a malý techničák. O vyřazení může požádat vlastník vozu nebo tak může učinit i úřad. Úřad vám může vyřadit auto z provozu, pokud vám skončí povinné ručení a do 14 dnů neuzavřete nové. To by mělo omezit jízdy nepojištěných automobilů. Pokud si necháte samy auto dočasně vyřadit, musíte každý rok úředníkovi nahlásit, kde auto stojí a jak je využíváno. Pokud tak neučiníte, hrozí vám pokuta 50 000 Kč a současně vám auto z evidence vyřadí nadobro. Takovému vyřazení se nově říká zánik. Sankce 50 000 Kč se vztahuje i na zánik bez ekologické likvidace. Takových zániků proběhlo dne 30.6.2015 řádově desetitisíce. Proto v současné době úředníci tuto pokutu reálně neukládají. Má to svojí logiku, jelikož by museli pokutovat i ty, kteří nemají šanci jakkoli splnit zákonné povinnosti. Tato amnestie ovšem skončí s očištěním registru a přechodem na nová pravidla. Znamená to, že od ledna 2015 již budou tyto sankce reálně hrozit, pokud auto rozeberete, prodáte a vykašlete se na proceduru zániku s ekologickou likvidací. Správně musíte nejdříve auto ekologicky zlikvidovat a s potvrzením dojít na úřad, kde zažádáte o zánik vozidla. Pokud vám auto například shoří při dopravní nehodě, musíte i na toto mít nějaký úřední záznam, abyste se vyhnuli komplikací při trvalém vyřazování automobilu z evidence.