Close

Podmínky pronájmu vozidla

Požadované doklady

řidičský průkazPři převzetí vozidla je nájemce povinen předložit občanský a řidičský průkaz. Platnost řidičského průkazu musí být minimálně dva roky. Pokud nájemce požaduje fakturu na firmu, předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii živnostenského listu. Cizinci předkládají ID kartu nebo jiný doklad, na kterém je uvedena adresa trvalého pobytu.

Vozidlo má při předání plnou nádrž paliva, s plnou nádrží se také vrací. Pokud je doba vrácení překročena o 60 minut, účtuje se další den nájmu. Nájemné se platí předem k tomu se skládá vratná záloha, která činí minimálně 5000 Kč. Výše zálohy závisí na konkrétním typu pronajatého automobilu. Přesnou částku si můžete předem zjistit na uvedených telefonních číslech.

 

Pojištění a asistenční služby

Všechna vozidla mají zákonné povinné pojištění, současně jsou pojištěna havarijně. Havarijní pojištění je s 10% spoluúčasti (minimálně 10 000 Kč). V případě zavinění nehody nebo poškození vozu neznámým pachatelem, se nájemce zavazuje zaplatit spoluúčast, kterou nehradí pojišťovna. To samé platí v případě výluky plnění pojišťovnou (řízení v opilosti, úmyslné poškození, viz podmínky pojišťovny k nahlédnutí v kanceláři autopůjčovny).

Současně jsou poskytovány non-stop asistenční služby. Ty garantují pomoc na silnici v rámci celé Evropské Unie. Vy se můžete soustředit na cestování, pokud přijdou nějaké potíže, vždy vám někdo pomůže.

 

Vycestování za hranice ČR

Pokud si zákazník přeje s autem vycestovat za hranice, je povinen toto oznámit předem autopůjčovně. Vycestovat může pouze se souhlasem autopůjčovny. Pokud tak neučiní, veškeré náklady spojené s případnou pojistnou událostí zaplatí sám.

Platnost řidičských průkazů cizinců

Cizinci, kteří si u nás pronajmou vozidlo musí předložit, tak jako ostatní řidičský průkaz. Pokud je řidičský průkaz vydán na území Evropské Unie, pohlíží se na něj jako by byl vydán v ČR. To znamená, že občané EU, kteří mají ve své vlasti vydaný platný řidičský průkaz, mohou řídit motorová vozidla na našem území.

 

Pokud řidič pochází ze státu mimo EU, musí jeho řidičský průkaz splňovat náležitosti dle Vídeňské úmluvy z roku 1968. Tyto náležitosti jsou v této úmluvě specifikovány. Jedná se o to, že řidičský průkaz musí obsahovat fotku řidiče, jeho jméno a příjmení, datum vydání, datum platnosti a další náležitosti. Ve zkratce se dá říci, že tento řidičský průkaz by měl být co nejvíce podobný našemu řidičáku, aby byl držitel oprávněn u nás řídit motorová vozidla.

 

Česká republika uznává jak ženevský tak vídeňský typ mezinárodního řidičského průkazu. Pokud si tedy není cizinec jistý, zda platí jeho národní řidičský průkaz na našem území, může si nechat ve své vlasti vystavit jeden z těchto dvou typů mezinárodního řidičského průkazu. Pokud jej předloží při silniční kontrole spolu se svým národním řidičákem, nemá se čeho obávat. Více o mezinárodních řidičských průkazech.

 

Smůlu mají řidiči s japonským nebo jihokorejským řidičským průkazem, jelikož tyto průkazy na našem území nejsou platné.