Close

11. 5. 2017

Maximální rychlost na silnicích a dálnicích

značky

Pokud vyrazíme s vozem na cesty, měli bychom si dávat pozor na to, abychom nepřekračovali nejvyšší povolenou rychlost. Můžeme si být jisti, že máme situaci pod kontrolou, i když jedeme rychleji, než je povoleno, bohužel pokud nás vyfotí všetečná kamera patřící úřadu či Policii, vysvětlení o situaci pod kontrolou nám nepomůže. Jednoznačný trend dnešní doby je kamera na každém kroku. Jen v Praze jsou kamery, měřící rychlost bez nadsázky na každém rohu. Také mimopražské městečka a dokonce i některé vesničky se snaží vylepšit svůj rozpočet a nechávají si instalovat funkční radary, které řidiče ždímou o sto šest. Nedávno jsem zažil pokutu z takového radaru ve vesnici někde u Trutnova, kdy byla za překročení rychlosti o 11 km/hod (na 50 km/hod. naměřena rychlost 61 km/hod.) udělena pokuta 1000 Kč. Stejný přestupek se v Praze řeší maximálně pokutou ve výši 600 Kč. Podle mého názoru se tento nepatrný přestupek neřeší vůbec.

Bohužel se nedá proti této pokutě nikterak bránit. 1000 Kč je v tomto případě maximální možná bloková pokuta. Pokud budeme protestovat, můžeme si vysloužit ve správním řízení pokutu 1500 – 2500 Kč a zároveň přijdeme o 2 body. Sankci se nevyhnete, ani když vaši pokutu dostane autopůjčovna, u které jste si půjčili auto a v době pronájmu překročili rychlost. Pokud se budete pokutě vyhýbat, může se vám to pěkně prodražit. K trestným bodům, pokutě za rychlost, vám ještě můžou přibýt soudní výlohy protistrany a správní poplatek od úřadu, který bude přestupek řešit ve správním řízení.

Maximálně povolená rychlost v České republice

Maximální povolená rychlost v obci je u nás 50 km/ hod., mimo obec můžeme jezdit maximálně 90 km/hod. a na dálnici 130 km/hod., pokud je dálnice v obci, maximálně povolená rychlost je 80 km/hod.

Maximálně povolená rychlost ve vybraných evropských státech

Asi nás bude zajímat, jak rychle můžeme jezdit v okolních státech, abychom se zbytečně nedostali do potíží. Zde jsou povolené rychlosti v sousedních státech a ve státech, kam se často jezdí na dovolenou.

zeměobecmimo obecdálnice
Česká republika5090130
Německo50100neomezené
Slovensko5090130
Rakousko50100130
Polsko5090140
Maďarsko5090130
Slovinsko5090130
Chorvatsko5090130
Francie5090130
Švýcarsko5080120

Jak je vidět ve všech zemích v tabulce je maximálně povolená rychlost ve městě 50 km/hod. Mimo obec se většinou jezdí mezi 80 až 100 km/hod. A na dálnicích je to rychlost převážně 130 km/hod. V Německu je sice nejvyšší povolená rychlost na dálnicích teoreticky neomezená, většinou se často setkáte s dopravními značkami, které rychlost omezují na konkrétní hodnotu. Doporučená rychlost je 130 km/hod. Některé země mají různá omezení. Například ve Francii je omezená rychlost na dálnici za deště nebo při mokré vozovce na 100 km/h, při viditelnosti do 50 m na 50 km/h. Pokud si chcete podrobně nastudovat tato omezení navštivte stránku Evropské komise, kde si můžete prohlédnout limity v konkrétních zemích Evropské Unie: Nejvyšší povolené rychlosti v zemích EU

Rozdíl mezi dálnicí a silnicí pro motorová vozidla

Od ledna 2016 se pojem silnice pro motorová vozidla zruší, budeme mít pouze dálnice. V praxi to bude znamenat, že cedule „silnice pro motorová vozidla“ budou nahrazena cedulí dálnice. Sundané cedule ovšem nepřijdou nazmar a osadí se jimi některé silnice I. třídy, kde se zároveň zvedne maximální povolená rychlost z 90 km/hod. na 110 km/hod. Níže uvedené informace budou tedy od ledna 2016 historickými, v současnosti nepravdivými daty. Nebudu je mazat, ale údaje dám do kurzívy, kdyby si někdo chtěl přečíst jak to bylo dříve.

V České republice nebyl rozdíl v nejvyšší povolené rychlosti na těchto dvou komunikacích. Na dálnici i na silnici pro motorová vozidla se smí jet rychlostí 130 km/hod., pokud po nich jedete v obci, můžete jet maximálně 80 km/hod. Na obou komunikacích musíte mít nalepenou dálniční známku, pokud není komunikace označena dodatkovou tabulí, že ji mít nemusíte. Rozdíly jsou v úpravě a šířce pruhů, nájezdů, atp. Zjednodušeně se dá říci, že silnice pro motorová vozidla jsou levné dálnice, kde při výstavbě nebylo peněz nazbyt, a proto byly vybudovány v osekané formě. Dálnice musí splňovat určité normy, to silnice pro motorová vozidla splňovat nemusí. Dálnice mají určen maximální úhel stoupání, zatáčky nesmí být moc ostré, křižovatky musí být mimoúrovňové, nájezdy dostatečně dlouhé, výjezdy dle parametrů, odstavné a jízdní pruhy dostatečně široké, vždy musí být svodidla, levá krajnice musí být dostatečně široká, stejně jako středový pruh.

značky

Vlevo je značka „dálnice“, vpravo značka „silnice pro motorová vozidla“ = minulost, již neplatné

Tyto veškeré normy nemusí splňovat silnice pro motorová vozidla. Proto se také doporučuje jezdit na silnicích pro motorová vozidla opatrněji a nespoléhat se na komfort, který poskytují dálnice. Jedná se hlavně o odstavný pruh, kdy se může stát, že odstavené vozidlo bude zasahovat značnou částí do jízdního pruhu. To by se nám při rychlosti 130 km/hod. mohlo pěkně vymstít, pokud bychom počítali s volným pruhem od začátku do konce naší jízdy.